درگیری شدید در مرکز غور جریان دارد

درگیری شدید در مرکز غور جریان دارد

درگیری قومی درمرکز شهر فیروز کوه از بامداد امروز تاکنون به شدت جریان دارد، عبدالحی خطیبی سخنگوی والی این ولایت درتماس به خبرنگار ما گفت که این درگیری بامداد امروز بین قوم فولاد که باشندگان شهر فیروز کوه هستند وقوم تیمنی...