درگیری در مراسم خاک سپاری مجدد حبیب الله کلکانی

درگیری در مراسم خاک سپاری مجدد حبیب الله کلکانی

مراسم خاک سپاری مجدد حبیب الله کلکانی به درگیری بین هواداران وی و افراد جنرال دوستم انجامید. ساعاتی پیش در حالی که هزاران تن از هواداران و اشتراک کنندگان در مراسم خاک سپاری دوباره پیکر حبیب الله کلکانی به سوی تپه شهرآرا...