درگیری در شیندند ۲ کشته و ۶ زخمی برجاگذشت

درگیری در شیندند ۲ کشته و ۶ زخمی برجاگذشت

مسئولان بیمارستان مرکزی هرات گفتند که شب گذشته جسد دو مرد و ۶ زخمی از جمله یک زن را از ولسوالی شیندند به این مرکز درمانی انتقال دادند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت که این افراد...