درگیری در جاده لیلامی ها ۷ تن را روانه بیمارستان کرد

درگیری در جاده لیلامی ها ۷ تن را روانه بیمارستان کرد

اختلافات خودی بین کسبه کاران جاده لیلامی ها ۷ تن را روانه بیمارستان کرد. این درگیری صبح امروز در این منطقه بین چند تن از دکانداران اتفاق افتاد. دکتر عزیزالرحمان جامی مسئول بخش عاجل بیمارستان هرات به بخش خبر تلویزیون چکاد...