درگیری بین دو سرباز و طالبان در بادغیس

درگیری بین دو سرباز و طالبان در بادغیس

طالبان روز گذشته درکمینی یک سربازمحافظت عامه ولایت بادغیس را کشتند ویک تن دیگر را زخمی ساختند. جنرال عبدالرئوف تاج فرمانده امنیه این ولایت می گوید این افراد عصر روزگذشته زمانی هدف قرار گرفتند که ازسوی روستای چرکی ها...