درگیری بین جوانان در روزهای عید جان یک نفر را گرفت

درگیری بین جوانان در روزهای عید جان یک نفر را گرفت

تنش و درگیری بین جوانان در روزهای عید جان یک نفر را گرفت و بیش از ۵۰ نفر را راهی بیمارستان کرد. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات به تلویزیون چکاد گفت: "در ایام عید ۳۷ مورد لت و کوب و ۱۴ مورد جراحت در اثر ضربه با چاقو...