به بستگان قربانیان درگیری‌های مسلحانه در فراه کمک شد

به بستگان قربانیان درگیری‌های مسلحانه در فراه کمک شد

به بستگان قربانیان درگیری‌های مسلحانه در ولایت فراه، از سوی موسسه ماین پاکی، این ولایت دیروز کمک توزیع شد. وحیدالله صافی رییس کار و امور اجتماعی فراه به تلویزیون چکاد می‌گوید که برای ۲۰ خانواده‌ای که در درگیری‌های...