درگیری‌های شدید در ۲۴ ساعت گذشته از حکومت و طالبان تلفات سنگین گرفت

درگیری‌های شدید در ۲۴ ساعت گذشته از حکومت و طالبان تلفات سنگین گرفت

درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی کشور به طالبان مسلح تلفات سنگین واردشده است. دفتر رسانه‌های وزارت دفاع ملی با ارسال خبرنامۀ به رسانه‌ها نگاشته است که نظامیان دفاعی کشور عملیات تصفیوی را در بخش‌هایی از ولسوالی...