درگیری‌های شدید در حلب و اطراف دمشق

درگیری‌های شدید در حلب و اطراف دمشق

بنا به گزارش‌های مختلف امروز درگیری‌های شدیدی در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق حلب رخ داد و بمباران این مناطق ادامه یافت. سازمان ملل نسبت به "وضعیت تیره و تار" حلب هشدار داده است. همچنین درگیری‌های شدیدی در اطراف دمشق...