درگذشت فاطمه مرنیسی نویسنده پیشگام در فمینیسم اسلامی

درگذشت فاطمه مرنیسی نویسنده پیشگام در فمینیسم اسلامی

فاطمه مرنیسی نویسنده و جامعه‌شناس ممتاز مراکشی که به خاطر پیشگامی در خلق آثاری در زمینه فمینیسم اسلامی شناخته شده بود در سن ۷۵ سالگی درگذشته است. آثار او همچنین شامل مسائل حقوق بشر و دموکراسی در جهان عرب و اسلامی...