درگذشت اکرم عثمان ادیب و داستان نویس معروف افغانستان

درگذشت اکرم عثمان ادیب و داستان نویس معروف افغانستان

محمد اکرم عثمان، ادیب و داستان نویس معروف افغانستان در سن ۷۹ سالگی روز پنج شنبه هفته گذشته در سویدن درگذشته است. آقای عثمان بیشترین سال‎های زندگی خود را در بخش داستان نویسی و تحقیقات در زمینه ادبیات سپری کرده بود. عثمان...