چه دلیلی دارد که فرزندمان دروغ می‌گوید؟

چه دلیلی دارد که فرزندمان دروغ می‌گوید؟

چه توصیه هایی برای برطرف کردن این عادت زشت و ناپسند در کودکان به ما کمک خواهند کرد. توصیه های روانشناسان و مشاورین دراین زمینه چیست ؟ مراقب باشید به فرزندتان دروغ نگویید و با این کار وی را تشویق به این کار نکنید...