دروازه پایگاه بگرام به روی کارگران بسته شد

دروازه پایگاه بگرام به روی کارگران بسته شد

مقام های محلی ولایت پروان از بسته شدن دروازه پایگاه بگرام به روی کارگران شاغل در این پایگاه خبردادند. سخنگوی والی پروان تایید کرد دروازه پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام به روی بیش از ۳ هزار کارگر بسته شده است. وحید...