از سه روز به این سو دروازه شورای ولایتی غزنی مسدود است

از سه روز به این سو دروازه شورای ولایتی غزنی مسدود است

از سه روز به این سو پس از بروز اختلافات و درگیری مسلحانه بر سر تعیین رئیس شورای ولایتی غزنی، دروازه این شورا به روی ساکنان این ولایت مسدود است.   خالقداد اکبری یک عضو شورای ولایتی غزنی می‌گوید که نهادهای امنیتی به...