دروازه شورای ولایتی هرات تا چه مدت مسدود خواهد بود؟

دروازه شورای ولایتی هرات تا چه مدت مسدود خواهد بود؟

دروازه شورای ولایتی هرات امروز پس از فیصله ۱۴ تن از اعضای این شورا برای مدت نا معلومی مسدود شد. اعضای شورای ولایتی فیصله دادستان کل کشور مبنی بر به تعلیق درآوردن وظیفه کامران علیزایی رییس این شورا را عجولانه می‌دادند و...