درمانگاه صحی سنگر تازه طالبان در غور

درمانگاه صحی سنگر تازه طالبان در غور

طالبان مسلح در ولسوالی پسابند غور از یک درمانگاه صحی به عنوان سنگر استفاده می‌کنند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور با بیان این مطلب گفت : " طی ۲۴ ساعت گذشته، گروهی از طالبان هلمندی با طالبان محلی در ولسوالی پسابند، در...