درخواست یک مقام طالبان از فرمانده این گروه

درخواست یک مقام طالبان از فرمانده این گروه

یک مقام مطرح گروه طالبان از رهبر این گروه خواسته است تا جاسوسان کشورهای همسایه را از صفوف این گروه بیرون کند. سید محمد طیب آغا مسئول پیشین دفتر طالبان در قطر و یکی از مذاکره کننده‌های این گروه از هیبت الله آخندزاده رهبر...