درخواست کوریای جنوبی از روسیه برای اعمال فشار بر کوریای شمالی

درخواست کوریای جنوبی از روسیه برای اعمال فشار بر کوریای شمالی

رییس جمهورکوریای جنوبی از روسیه و سایر قدرت‌های جهانی خواست تا فشارها بر کوریای شمالی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای اش را افزایش دهند. پارک گئون هائه رییس جمهور کوریای جنوبی امروز در سخنانی از روسیه و سایر بازیگران...