درخواست کمک میلیونی عبدالله از جامعه جهانی

درخواست کمک میلیونی عبدالله از جامعه جهانی

عبدالله عبدالله گفت که کشورهای کمک‌کننده در افغانستان به ادامۀ برنامه‌های بشری‌شان، در این بخش نیز نیازاست با افغانستان همکاری کنند. دولت افغانستان امروز پلان پاسخ‌دهی بشری سال ٢٠١۶ میلادی خود را در نشست مشترک خبری...