درخواست سازمان ملل متحد از مهاجران افغانستان در پاکستان

درخواست سازمان ملل متحد از مهاجران افغانستان در پاکستان

مقام‌های اداره مهاجران سازمان ملل متحد، از مهاجران افغان در ایالت بلوچستان پاکستان خواست تا زمانی که مرز چمن به گونه رسمی باز نشده است، از مراجعه به این اداره خود داری کنند. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی این اداره پخش...