په په پس از ده سال حضور درخشان از جمع مادریدی‌ها جدا می‌شود

په په پس از ده سال حضور درخشان از جمع مادریدی‌ها جدا می‌شود

په په، مدافع رئال مادرید از پایان حضورش در جمع قوهای مادریدی خبر داده است. به اساس برخی از گزارش‌ها، پاری‌سن‌ژرمن از مشتریان جدی او شمرده می‌شود. در پایان این فصل، قرارداد په په با رئال مادرید به اتمام رسید و به همین...