دو شهروند افغان به یک دختر هندی تجاوز کردند

دو شهروند افغان به یک دختر هندی تجاوز کردند

دو شهروند افغان به ظن تجاوز جنسی بر یک دانشجوی دختر در هند بازداشت شده‌اند. پولیس دهلی نو با بیان این مطلب گفته است که این دو شهروند افغان، بر دانشجوی دانشگاه "جواهر لعل نهرو" تجاوز کرده‌اند. بر بنیاد گفتۀ‌های این...