دختر نوزادی که باعث مرگ مادرش شد

دختر نوزادی که باعث مرگ مادرش شد

یک زن ۱۷ ساله به نام نورجمال در ولسوالی گذرگاه نورولایت بغلان به خاطر به دنیاآوردن نوزاد دختر، زیر شکنجۀ خانوادۀ همسرش کشته شد. خدیجه یقین، رییس امروز زنان این ولایت گفت این زن جوان حدود ۲۰ روز پیش دختری را به دنیا آورد و...