دختری که از فراغ پدرش خود را به کام مرگ کشاند

دختری که از فراغ پدرش خود را به کام مرگ کشاند

گل ماه دختری که حالا جنازه‌اش در بین خانه است و خواهرانش با فریاد، نام او را یاد می‌کنند. پدرش در پشت میله‌های زندان تنها یک خواسته دارد، آن‌هم آخرین ملاقات با دخترش. مادر گل ماه گفت: که وی روز گذشته اصرار کرد که وی را به...