دختری سیاه‌پوست، جانشین مرد آهنی می‌شود

دختری سیاه‌پوست، جانشین مرد آهنی می‌شود

ماروِل کامیکس٬ ناشر آمریکایی داستان‌های مصور گفته است که یک دختر سیاهپوست ۱۵ ساله در نقش مرد آهنی ظاهر خواهد شد. در کتاب مصور جنگ داخلی ۲، تونی استارک بازنشسته شده و ریری ویلیامز جایگزین او می‌شود. این دختر ۱۵ ساله...