دختری با کشتن مادرش چین را در بهت فرو برد

دختری با کشتن مادرش چین را در بهت فرو برد

داستان یک قتل در چین، که به قرار گزارش‌ها در جریان آن یک دختر نوجوان دست و پای مادرش را بسته و او را کشته، مردم سراسر چین را شوکه کرده است. این دختر نوجوان که مادرش او را به مرکز مداوای معتادان به اینترنت فرستاده بود، پس از...