دختران رباتیک کشور قصدا دارند هواپیمای بدون سرنشین بسازند

دختران رباتیک کشور قصدا دارند هواپیمای بدون سرنشین بسازند

نویسنده گزارش: احمد نصیری دختران رباتیک کشور قصدا دارند هواپیمای بدون سرنشین بسازند   آنان که هفته گذشته پس از اشتراک در مسابقات بین المللی ربایتک در کشور آمریکا توانستند مدال نقره شجاعت را از آن خود کنند صبح امروز...