مقام‌ها: تا ده سال آینده حضور دختران در مکاتب برابر با پسران خواهد شد

مقام‌ها: تا ده سال آینده حضور دختران در مکاتب برابر با پسران خواهد شد

مقام‌های وزارت معارف افغانستان می گویند که در تلاش اند تا حضور دختران در مکاتب در جریان ده سال آینده با پسران برابر شود. اسدالله محقق جهانی معین این وزارت در یک نشست در کابل بیان داشته که در حال حاضر ۹ میلیون دانش آموز در...