حضور دختران در امتحان کانکور کاپیسا ۳۰ درصد افزایش یافته‌است

حضور دختران در امتحان کانکور کاپیسا ۳۰ درصد افزایش یافته‌است

شماری از منابع در ولایت کاپیسا می‌گویند که حضور دختران در اشتراک امتحان کانکور دولتی امسال نسبت به سال‌های گذشته بسیار زیاد بود.   «ضیاالرحمن» رئیس دانشگاه البیرونی ولایت کاپیسا گفت که متقاضیان امسال کانکور این...