دبیر کل سازمان ملل از گزارش قاچاق مهاجران در لیبی خشمگین شد

دبیر کل سازمان ملل از گزارش قاچاق مهاجران در لیبی خشمگین شد

انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از گزارش جدید درباره قاچاق مهاجرین افریقایی در لیبی خشمگین شد.   "سی ان ان" در یک گزارش نشان داده که چگونه مهاجرین از نیجریه در لیبی در بدل صدها دالر آمریکایی به عنوان برده فروخته...