رهبران حکومت رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات را تعیین کرده‌اند

رهبران حکومت رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات را تعیین کرده‌اند

پس از تنش‌های طولانی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجراییه، امام محمد وریماچ به عنوان ریس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شد. در خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری آمده است: " که آقای غنی بعد از مصاحبه با هشت...