تحویل‌دهی ۱۲۷ میل سلاح به برنامه دایاک در هرات

تحویل‌دهی ۱۲۷ میل سلاح به برنامه دایاک در هرات

۱۲۷ میل سلاح از شش ماه به این‌سو به برنامه "دایاک" سپرده شده است. محمد آصف رحیمی والی هرات با بیان این مطلب گفته است که که از این میان ۷۵ میل تفنگچه، ۳۷ میل کلاشینکوف، و ۱۲ میل راکت انداز بوده که به برنامۀ دایاک تحویل داده...