داکتر عبدالله: تحمیل شرایط در روند انتخابات برای مردم قابل قبول نیست

داکتر عبدالله: تحمیل شرایط در روند انتخابات برای مردم قابل قبول نیست

رئیس اجرایی افغانستان امروز دوشنبه ۲۴ ثور، طی یک نشستی در کابل گفت که هیچ کسی حق ندارد که استقلالیت کمیسیون انتخابات را زیر سوال ببرد.   «داکتر عبدالله» رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که امروز در نشست شورای وزیران اشتراک...