داکتر عبدالله با رئیس اجرایی برنامه‌ی جهانی غذا دیدار کرد

داکتر عبدالله با رئیس اجرایی برنامه‌ی جهانی غذا دیدار کرد

داکتر عبدالله رئیس اجراییه افغانستان ‌روز گذشته با «دیوید بیسلی» رئیس اجرایی برنامه‌ی جهانی غذا ملاقات کرد.   رئیس اجراییه در عین حال از حمایت و تعهد افغانستان از برنامه‌ی استراتیژیک و همکاری برای عملی ساختن آن...