داکتر عبدالله: پروسه اصلاحات نباید ما را از وضعیت حاکم غافل کند

داکتر عبدالله: پروسه اصلاحات نباید ما را از وضعیت حاکم غافل کند

داکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که در پروسه اصلاحات اداری در نهادهای امنیتی نباید تعلل صورت بگیرد.   داکتر عبدالله که روز گذشته در یک نشست ملی مشترک میان ارگان‌های ارشد امنیتی و دفاعی و حمایت قاطع حضور...