داکتر عبدالله: وعده‌هایم به مردم هرات را فراموش نکردم و در عملی کردنش می‌کوشم

داکتر عبدالله: وعده‌هایم به مردم هرات را فراموش نکردم و در عملی کردنش می‌کوشم

داکتر عبدالله دردور اول و دور دوم انتخابات پرچالش ۱۳۹۲ بیشتر ارا انتخاباتی‌اش را از ولایات حوزه غرب خصوصاً از هرات به دست آورد. درآن زمان وعده های نظر اینکه هراتیان شایسته هستند وباید حق شان تلف نشود ،هرات باید به...