داکتر عبدالله حمله به کاروان هفته شهید را محکوم کرد

داکتر عبدالله حمله به کاروان هفته شهید را محکوم کرد

ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی به هدف قرار گرفتن کاروان هفته شهید در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل، واکنش نشان داد. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه در پیامی، این رویداد را محکوم و آن را کار دشمنان مردم افغانستان خواند. در...