داکتر عبدالله بعد از نشست بروکسل راهی ژنو شد

داکتر عبدالله بعد از نشست بروکسل راهی ژنو شد

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی برای اشتراک در شصت و هفتمین نشست سالانه کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان وارد ژنو شد. داکتر عبدالله ،بعد از پایان کنفرانس بروکسل درباره...