داکتر عبدالله با سناتور آمریکایی در قصر سپیدار دیدار کرد

داکتر عبدالله با سناتور آمریکایی در قصر سپیدار دیدار کرد

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت افغانستان دیروز در دفتر کارش با سناتور "جک رید" عضو کمیتۀ خدمات نظامی مجلس سنای امریکا ملاقات کرد. "مایکل مک‌کینلی"، سفیر امریکا در کابل نیز در این ملاقات حضور داشت. اعلامیۀ ریاست...