داکتر عبدالله: افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر مصمم است

داکتر عبدالله: افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر مصمم است

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که قاچاق مواد مخدر از منابع مالی اصلی تروریزم است و حکومت افغانستان مصمم است تا به این پدیده شوم پایان دهد. دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با نشر خبرنامه ای گفته است که...