داکترعبدالله ازفاروق فیضی دلجویی کرد

داکترعبدالله ازفاروق فیضی دلجویی کرد

داکترعبدالله، رییس اجرایی کشور آماده است تا هزینۀ رفت‌و آمد ومصارف درمان فاروق فیضی خبرنگار صدای آمریکا به ترکیه را بپردازد. آقای عبدالله امروز با آقای فیضی در قصر سپیدار دیدار کرد و از کارهای رسانه‌ای وی ستایش...