۱۰۰ کلین شیت به نام داوید دخیا در لیگ برتر ثبت شد

۱۰۰ کلین شیت به نام داوید دخیا در لیگ برتر ثبت شد

گزارش‌ها می‌رساند که داوید دخیا، سنگربان شیاطین سرخ، به نام خود ۱۰۰ کلین شیت در لیگ برتر انگلستان به ثبت رسانده است. با این وجود، دخیا به جوان‌ترین دروازه‌بانی تبدیل شد که این شمار کلین شیت در لیگ برتر به ثبت رسانده...