داوودزی از آمریکا خواهش کرد که فراتر از قانون عمل نکند

داوودزی از آمریکا خواهش کرد که فراتر از قانون عمل نکند

حلقه سیاسی داوودزی وزیر داخله پیشین کشور، با نشر خبرنامه ای ضمن تقدیر و یادآوری حمایت‌های امریکا و جامعه بین المللی از روند حکومت‌داری در افغانستان از امریکا خواهش کرده که از حمایت فرا قانونی در امور کشور خودداری...