روسیه ایمیل‌های وزارت دفاع دانمارک را هک کرده است

روسیه ایمیل‌های وزارت دفاع دانمارک را هک کرده است

وزیر دفاع دانمارک، از اقدام دولت روسیه در راستای هک کردن ایمیل‌های این وزارت سخت انتقاد می‌نماید. وزارت دفاع دانمارک، این اقدام دولت روسیه را تجاوز آشکار در امور داخلی این کشور ارزیابی کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها،...