بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در هرات از رفتن به مکتب بازمانده اند

بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در هرات از رفتن به مکتب بازمانده اند

مسئولان در ریاست معارف هرات می‌گویند که در یک سال اخیر، حدود ۱۰۴ هزار دانش‌‌آموز به شمول کودکان از رفتن به مکتب و مراکز تعلیمی باز مانده اند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات گفت که این دانش‌آموزان به علت های گوناگون در...