رییس‌جمهور غنی طرح لباس دانش آموزان دختر را رد کرد

رییس‌جمهور غنی طرح لباس دانش آموزان دختر را رد کرد

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری گفته‌اند که رییس‌جمهور غنی طرح لباس جدید دانش آموزان دختر را رد کرده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور غنی در صفحۀ فیسبوک‌اش نوشته است که رییس‌جمهور طرح پیشنهادی وزارت معارف را...