دانش آموزان آمریکایی صنف‌های درسی شان را ترک کردند

دانش آموزان آمریکایی صنف‌های درسی شان را ترک کردند

گزارش‌ها حاکی از آنست که دانش‌آموزان مکاتب آمریکایی یک ماه پس از کشتار در یک مکتب در فلوریدا، صنف های درسی را ترک کردند.   دانش‌آموزان و کارکنان مکاتب که در این اقدام اعتراضی شرکت دارند، خواهان قوانین بهتر برای فروش...