دانش: “عدم مصرف بودجه ربط مستقیم به وزرا ندارد”

دانش: “عدم مصرف بودجه ربط مستقیم به وزرا ندارد”

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور با انتقاد از روند استیضاح وزیران از سوی نمایندگان مجلس، می‌گوید که عدم مصرف بودجه در وزارت‌خانه‌ها، ربط مستقیمی به شخص وزیر ندارد. معاون دوم ریاست جمهوری بیان داشت در عدم مصرف...