دانش: سال جاری سال نا بودی طالبان است

دانش: سال جاری سال نا بودی طالبان است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در تازه‌ترین اظهارات خود درباره طالبان گفت که در سال جاری گروه طالبان شکست سختی خواهد خورد. آقای دانش که شب گذشته، شرکت‌کنندگان سمپوزیم جهانی امیرعلی شیر نوایی را مهمان کرده بود، گفت که...