۱۵۰ تن از دانش‌آموختگان آموزشگاه‌های فن و حرفه در نیمروز سند فراغت بدست آوردند

۱۵۰ تن از دانش‌آموختگان آموزشگاه‌های فن و حرفه در نیمروز سند فراغت بدست آوردند

۱۵۰ تن از دانش‌آموختگان آموزشگاه‌های فنی ‌و‍‌ حرفه‌ای روز گذشته از سوی اداره کار و امور اجتماعی ولایت نیمروز سند فراغت دریافت کردند.   محمد سمیع والی نیمروز در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت:...